Osmanlı Devlet’inde Kandil Kutlamaları

19.yüzyılda Almanya nın Mülhaym şehrindeki Ren nehrinin bir yakasında Almanlar, öbür yakasında da Fransızlar oturuyordu.

Fransızlar, her sene nehrin Almanlar’daki kısmına geçip mahsulün tümünü toplayıp götürüyorlardı.

O sıralar, birliğini temin edemeyen güçsüz Almanlar ise buna fazla ses çıkaramıyorlardı tabiî. Her sene böyle olunca çareyi Osmanlı Sultanına durumu yazıp, imdat istemekte bulurlar.
Mektupta şöyle denmektedir:

“Fransızlar her sene bize zulmediyor, mahsulümüzü elimizden alıyorlar. Siz ki, dünyaya adalet dağıtan bir imparatorluğun sultanı, İslamiyet’in de halifesisiniz. Bizi şu zulümden kurtarın. Asker gönderin. Ürünlerimizi bu sene olsun toplama imkanı sağlayın.”

Çöküş faslına girildiği bir zamana denk gelen yardım isteğini inceleyen padişah asker göndermeyi mümkün ve gerekli görmez; yalnızca asker elbisesi göndermeyi kâfi bulur ve cevabı bir mektupla beraber içi askeri elbise dolu üç çuval yollanır.
Şaşkına dönen Almanlar, çuvalı alıp mektubu okurlar:

“Fransızlar korkak ademlerdir. Onlara yeniçeri göndermemize gerek yoktur. Yeniçerimizin kıyafetini görmeleri kâfidir.Çuval içindeki Osmanlı askerinin elbiselerini adamlarınıza giydirin. Mahsul zamanı, nehrin görülecek yerlerınde dolaştırın. Karşıdan gören Fransızlar için bu kâfidir.”

Bazı İslam toplumlarında kandillerin kutlanması biat olarak kabul edilse de mevcut kaynaklar Türklerin Selçuklular döneminden bu yana mübarek gün ve geceleri kutladıkları bilinmektedir.

Osmanlı Devleti’nde kandil kutlamalarının ilk olarak ne zaman başladığı bilinmemekle birlikte II. Selim döneminde (1566–1574), camilerin aydınlatılıp minarelerde kandillerin yakıldığı bilinmektedir.
Hicri takvimde sırasıyla; Mevlid, Regaib, Miraç, Berat ve Kadir adıyla adlandırılan geceler kandil

geceleri olarak adlandırılmıştır. Bu gecelerin ibadetle geçirilmesi ve hayırlar işlenmesi adet haline gelmiştir. İstanbul’un büyük camilerinde ve mescitlerinde minarelerde kandiller yakılmıştır.

Ayrıca camilerde, mescitlerde ve bazı dergâhlarda Mevlid-i şerif ve miraciye okumaları adet haline getirilmiştir. Kandil gecelerinde halkın da evlerinde kandiller yaktıkları görülmüştür. Kandil günlerinde simit ve çörek yapılması adet haline dönüşmüştür. Halkın camileri doldurup ibadet ettikleri bu önemli gecelere devlet erkânı da katılmıştır. Toplumun maneviyatını arttıran bu gecelerin kutlanmasında günahlardan arınma, bağışlanma ve Allah’ın rızasını kazanma düşüncesi etkili olmuştur.
Regaip kandiliniz kutlu olsun.

close

E-Bültenimize Abone Olun!

İstenmeyen posta göndermiyoruz! Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı okuyun.