Mekken’in Fettiğinin 1388. Yıl Dönümü!

Mekke, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.a.v) dünyaya geldiği, çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği kutsal ve önemli bir şehirdir. Aynı zamanda Müslümanların kıblesi olan Kâbe’ye de ev sahipliği yapmaktadır.

Peygamber Efendimize, Peygamberlik görevi verildiği günden beri Mekkelileri İslamiyet’e davet etmişti. Fakat Mekkelilerin bir kısmı bu duruma karşı çıkmış ve hatta Müslüman olanlara da türlü türlü eziyetler yaparak huzurlarını kaçırmışlardı.

Mekkeli zulümlerin bu eziyetlerine daha fazla dayanacak güçleri ve sabırları kalmadıkları için Hz. Muhammed ve müminler Mekke’den göç etme kararı almışlardı. Hz. Muhammed (S.a.v) Mekke’den çıkarılırken yaşlı gözlerle Mekke’ye dönmüş; “Ey şehir, senden çıkarılmasaydım vallahi seni terk etmezdim!” demişti.

Hicretin üzerinden altı- yedi yıl geçmişti. Müminler, Hz. Muhammed ile beraber umre yapmak istediklerini belirttiler. Bunun üzerine 1500 sahabe ile Peygamber Efendimiz Mekke’ye doğru yola koyuldu. Peygamber Efendimizin Mekke’ye geldiğini duyan müşrikler ise ne pahasına olursa olsun sahabelerine ve Peygamber Efendimizin Mekke’ye girmesini engellemek için önlem almışlardı. Hz. Muhammed (S.a.v) de kan dökülmesini istemediği için Mekkelilerin bu tavrına karşılık onların teklif ettiği Hudeybiye anlaşması yapıldı.

Bu anlaşma gereğince Peygamber Efendimiz sahabelerine üzülerek geri dönme emrini verdi. Hem sahabeler hem de Hz. Muhammed (S.a.v) Kâbe’yi ziyaret edemememin üzüntüsü içindeydi. Hudeybiye Antlaşması’nın üzerinden bir buçuk yıl geçmişti ki, kendilerinden olan Benî Bekr kabilesinin müşrikler tarafından kışkırtılması sonucu Müslüman olan Huzâalıların üzerine saldırttılar. Huzâa kabilesi baskına uğradıklarında namazdaydılar. Hunharca bir katliamla kimi secdede, kimi rükûda, kimi kıyamda iken şehit edildi. Bu olayın ardından anlaşma iki taraflı fes edildi.

11 Ocak 630 sabahı İslam Ordusu savaş pozisyonu aldı. Peygamber Efendimiz ordusunu 4 kola ayırdı ve ordusuna şu emri verdi: “Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça, hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz, hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz.”

Hz. Muhammed ordusuna hareket emri verdi ve Fetih Suresi’ni okuyarak Mekke’ye giriş yaptı. 3 kol herhangi bir direnişle karşılaşmazken Halid bin Velid’in komutasındaki 4. kol, İkrime bin Ebu Cehil önderliğinin de ki küçük bir saldırıyı geri püskürtmek zorunda kaldı. Muhammed Mekke’ye girer girmez genel af ilan edildiğini bildirdi ve Ebu Süfyan’a bildirdiği şekilde, kimseye dokunulmayacağını ilan etti. Ardından içerisinde 360 adet put bulunan Kabe’ye yöneldi. İsra Suresi’nin 81. ayetini okuyarak putları birer birer devirdi ve yok etti. Daha sonra da beraberindeki Müslümanlarla Kabe’yi tavaf etti.

 

close

E-Bültenimize Abone Olun!

İstenmeyen posta göndermiyoruz! Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı okuyun.