HELAL SERTİFİKASI

Helal Arapçadan gelen bir sözcüktür.Yasal, meşru, geçerli anlamındadır. Helal karşıtı olan Haram kelimesi ise yasal olmayan, gayrımeşru, geçersiz anlamındadır. Yemek ve tüketmek için bir şey geldiği zaman Helal şartı, müslümanın standart sınırıdır. Çok az istisnalarla, tüm saf ve temiz şeyler Helal kılınmıştır.

Aşağıda bulunan gıda maddeleri kesinlikle Helâldir;
– İnek,koyun deve ve keçi sütü
– Bal
– Balık
– Sarhoşluk vermeyen bitkiler
– Taze veya tabii olarak dondurulmuş meyveler
– Yer fıstığı, antep fıstığı, fındık, ceviz gibi kabuklu meyveler
– Buğday, arpa, pirinç, çavdar, yulaf gibi taneli gıdalar.
Sığır, deve, koyun, keçi, geyik, tavuk, ördek gibi hayvanların ve av kuşlarının etleri de Helâldir. Ancak İslâmi usule göre kesilmiş olmaları şarttır.

HARAM NEDİR?
Haram; gayri meşru, meşru olmayan anlamına gelen bir Arapça sözcüktür. Kuran-ı Kerim ve Peygamberimiz (s.a.v.) in sünnetinin ışığında fakihlerin Haram olduklarında ortak bir anlaşma ile karar verdikleri maddeler aşağıda verilmiştir;

– Domuz, domuz eti ve domuz ürünleri,
– Kan ve kandan yapılmış ürünler,
– Etobur hayvanlar, yırtıcı kuşlar, sürüngenler,
– Kesilmeden önce ölmüş hayvanın parçaları
– İslâmi usulle kesilmemiş, Allah(cc)’ dan başkası adına kesilmiş eti helâl hayvanlar,
– Sürüngen ve böcekler
– Şarap, etil alkol ve ispirto, alkol ve tüm sarhoşluk veren maddeler,

Helâl ve haram hususunda İslâm’ın temel kaideleri ise şöyledir:
– Helâl eşyanın aslındadır.
– Helâl ve haram kılma hakkı yalnız Allah (c.c.) ındır.
– Helâl’i haramlaştırmak, Allah (c.c.) ‘a ortak koşmanın eşidir.
– Haram emri, bir şeyin çirkin ve zararlı oluşuna göredir.
– Helâl’de, haram’dan kaçınmak için her şey vardır.
– Harama götüren herşey haramdır.
– Haramı helalleştirmek için hile yapmak haramdır.
– Sadece iyi niyet haramı helal yapmaz.
– Şüpheli olan herşeyden kaçınmak esasdır.
– Haram herkes için haramdır.
– Zaruretler mahzurları mübah kılar.

 

HELAL SERTİFİKA NEDİR?
Helal sertifikalama, sözü geçen bir yeteneğe sahip olması  ve tarafsız bir kurumun, söz konusu  olan üretimi denetlemesini, helal standartlarla uygunluk içinde üretimin yapıldığını kanıt etmesini ve buna uygun olarak, onaylanmış bir belge vermesini kapsayan bir yöntemdir. Gıdalarda helal olma koşulu ile birlikte, sağlığa uygunluk ve temiz de olması gereken koşullardır. En önemlisi Helal Sertifikalama, ülke yönetiminin kontrol birimlerine gıda emniyeti hususunda destek hizmeti de sağlar.

NİÇİN HELAL SERTİFİKASINA İHTİYACIMIZ VARDIR?
Helal sertifikalama, Müslüman bir tüketici için, kabul edilebilir gıdanın ve tüketilebilir gıdanın üretilmesi için önemlidir. Bu konu dünyadaki 1.5 milyar Müslümanı ve de helal ürün yemeği tercih eden diğer milyonlarca insanı kapsamaktadır.

HACCP SERTİFİKASI, HELAL SERTİFİKA İLE NE DERECE ÖRTÜŞMEKTEDİR?
-HACCP, sınai gıda ürünleri için önemli kaliteli bir yönetim sistemidir. Helal kavramı ile kısmen uyumlu olabilir. HACCP uygulaması, üreticinin güvenli ürün üretme konusunda istekli olduğunu gösterir.
-Helal sertifikalama kurumu, Helal sertifikalama programını uyguladığı zaman. HACCP koşuları ile özellikli helal olma koşullarını bir arada gerçekleştirmiş olmaktadır.
-HACCP, tek başına bir ürünü , helal yapmaz. Ancak helal bir ürün HACCP’siz yapılabilir.
-ISO 9000

ISO 9000 SERTİFİKASI, HELAL SERTİFİKA İLE NE DERECE ÖRTÜŞMEKTEDİR?

-ISO 9000, Helal sözcüğü ile hemen hemen bir diğer önemli kaliteli yönetim sistemidir. ISO 9000 uygulaması, üreticinin, tutarlı kalitede ürün üretmek için hevesli olduğunu gösterir.
-Helal sertifikalama kurumu, helal sertifikalama programını uyguladığı zaman, ISO 9000 koşulu ile özellikli helal olma koşullarını bir alanda gerçekleştirmiş olmaktadır.
-ISO 9000, tek başına bir ürünü helal yapmaz. Ancak helal bir ürün, ISO 9000’siz yapılabilir.

HELAL SERTİFİKALANMIŞ ÜRÜNLER İÇİN PAZAR SAHASI NEDİR?
Helal sertifikalanmış ürünler için Pazar çok büyüktür. Dünyadaki 1.5 milyar müslümanı,milyonlarca Helal sertifikalanmış ürün tercih eden insanları kapsamaktadır.10 milyon Amerika’da, 25 milyon Avrupa’da, 300 milyon Afrika’da, 850 milyon Asya’da, 250 milyon Ortadoğu’da yaşamaktadır. Kaynaklar, Helal ürün pazarının yıllık talebinin 200 milyar ABD Doları cıvarında olduğunu belirtmektedir.

HELAL SERTİFİKALI KATKI MADDELERİNİ NEREDE BULABİLİRİZ?
Helal sertifikalı ürünleri üretmede ,mutlaka Helal sertifikalı katkı maddelerinin kullanılması gerekmektedir.Helal sertifikalı katkı maddeleri pek çok ülkede bulunabilir.Ülkemizde henüz helal sertifika müessesi oluşmadığı için İslam toplumu adına İslamî hassasiyet içerisinde sertifika çalışmalarını sürdüren diğer ülkelerdeki kuruluşları zikredebiliriz:

HELAL SERİFİKALAMANIN YARARLARI NELERDİR?
Helal Sertifikalama,
– Ürünlerin, katkı maddelerini,hazırlama ve işleme yöntemlerini , temizlik ve sağlık koşullarını, sert güvenlik kuralları içinde inceleyen tarafsız bir bilirkişi hizmeti sunar,
– HACCP, ISO ve diğer kalite ve güvenlik standartlarına uygun ve yeni teknolojilere, yeni katkı maddelerine adaptasyonu seri bir şekilde takip edebilen, helal bilginin eğitimini almış kilit personel tarafından denetimi gerçekleştirir,
– Ürünün ve üreticinin Küresel İslam içinde tanınmasını ve tanıtılmasını sağlar.
– Çeşitli ülkelerde açılan fuarlarda katılımına destek verir.

close

E-Bültenimize Abone Olun!

İstenmeyen posta göndermiyoruz! Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı okuyun.